ตรวจประเมินหน้างาน

ICS AQUATEK มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน พร้อมทีมวิศวกรเพื่อประเมินระบบน้ำของ คูลลิ่งทาวเวอร์ บอยเลอร์ และชิลเลอร์ โดย