บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Integrate Chem and Service Co.,Ltd.

7/156 Bangkeaw District, Bangplee Samutprakarn
Email: khwanbk@Hotmail.com
www.ics-aquatek.com