งานล้างระบบ


งานล้างบ่อน้ำดิบ

งานล้างโรลเลอร์

งานล้างเพลทฮีทเอกเซนเจอร์

งานเปลี่ยนอะไหล่คูลลิ่งทาวเวอร์

งานเปลี่ยนสารกรองน้ำ

งานล้างคอนเดนเซอร์